Sıkça Sorulan Sorular

Kuzey Kıbrıs’ta mevcut üç tip tapu bulunmaktadır

1. Mülkiyet hakkı (yabancı veya Türk tapusu 1974 öncesi)
EŞDEĞER KOÇAN: 1974 yılında Güney Kıbrıs ‘taki gayrimenkullerini bırakarak Kuzey Kıbrıs ‘a göç etmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklere, KKTC devleti tarafından Rum tarafında bırakmış oldukları gayrimenkuller karşılığında, eşdeğerinde olan gayrimenkuller verilmiştir. Eşdeğer gayrimenkullerini alan Kıbrıslı Türkler, Rum kesiminde kalan arazilerinden feragat ettiklerine daire belgeler imzalayarak “Eşdeğer” gayrimenkullerinin koçanlarını KKTC devletinden almışlardır. Eşdeğer Koçanlı gayrimenkuller güvenli olarak değerlendirilir ve her türlü alım / satımı yapılabilmektedir.
2. KKTC tapusu
TÜRK KOÇANI: 1974 yılı öncesinde Kıbrıslı Türklerin veya yabancı uyruklu şahısların sahip olduğu konut, arazi ve işyerleri için verilen koçan türüdür. Türk Koçanı en güvenli koçan olarak kabul edilirler.
3. Kiralanmış mülk
TAHSİS KOÇAN: KKTC devleti tarafından savaşta gösterilen başarıya ödül olarak veya 1974 sonrasında Türkiye’den gelen kişilerin ülkeye yerleşip hayatlarını sürdürebilmeleri için verilmiş gayrimenkullerin koçanlarıdır. Bu koçanlar, KKTC devleti garantisi altındadır ve sahipleri gayrimenkuller üzeninde tüm mülkiyet hakkına sahiptirler.

Mülke karar verdiğiniz zaman, bağımsız bir aracıyla satın alma prosedürünü başlatması ve sizinle inşayı yapan taraf arasında sözleşmeyi akdetmesi için anlaşırsınız.
KKTC vatandaşı olmayan kişilerin Kuzey Kıbrıs‘ta emlak satın alabilmeleri için KKTC Devletinden “Emlak Alım İzni” çıkartmaları gerekmektedir. Bu süreç 1 ila 3 ay içerisinde tamamlanmaktadır ve dilenirse NOKTA Emlak ve İnşaat tarafından takip edilmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler “Emlak Alım İzni” almadan tapu devir işlemleri yapılamayacağından, vergi dairesine pullatılmış olan satış sözleşmesi, Tapu Dairesine kaydettirilerek alıcının mülkiyet hakki hukuki açıdan da yasallık kazanır.

Hayır, Yabancı uyruklu kişilerin KKTC’de emlak satın almaları için oturma veya çalışma iznine ihtiyaçları yoktur. Adaya gelindiği zaman otomatik olarak 3 aylık turist vizesi verilmektedir ve eğer Kuzey Kıbrıs’ta herhangi bir emlak alırsanız süresisiz oturma izni alabilirsiniz.
Kuzey Kıbrıs’ta konut veya ev alacağınız zaman devlete ödemek durumunda olduğunuz vergi ve harçlar vardır. Bu ödemelerin %5′ i KDV olarak evin teslimi sırasında, %6.25 ve %6 ‘sı da stopaj ve devir harcı olarak alınır.
Alıcı satın aldığı gayrimenkulün “Tapu Devir Harcını” ödemekle yükümlüdür. Tapu Devir Harcı, Tapu devri yapılacağı zaman Kuzey Kıbrıs Tapu Dairesi’ne ödenmektedir. Alıcının ilk gayrimenkulü olması durumunda indirimli olarak satın alınan gayrimenkulün satış fiyatının %3’ü kadar olan devir harcı ödenmektedir. İndirim hakkını daha önce kullanmış olan tüm şahıslar için bu oran %6’dir.

İlaveten Katma Değer Vergisi (KDV) ve Stopaj vergisi ödenmektedir . KDV miktarı gayrimenkulün satış değerinin %5’i kadardır.

Stopaj Vergisi ise satıcı tarafından Vergi Dairesi’ne ödenir. Kar amacı güden satıcılar (müteahhit) için %4.25 olan bu oran, kar amacı gütmeyen (sahibinden) satıcılar için ise %3,5 tir.

Nokta, arazi bölümü ve müteahhitlik şirketi sahibidir dolayısıyla sizin bireysel ihtiyacınıza yönelik çeşitli mülkler tasarlayıp inşa edebiliyoruz.
Eğer alıcı başka bir milliyetten ise Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ev alabilmesi için Kıbrıs Türk kesimi makamlarından (ya da bakanlar kurulundan) izin almalıdır.

Eğer izin geç çıkacak ise; satıcı şirket alıcının adına ipotek verebilir ya da bölge tapu kadastro müdürlüğüne evin 3. şahıslara devredilmeyeceğini belirten bir kontrat imzalayarak kayıt yaptırabilir.

Sizlere buraya gelişinize yardımcı olabiliriz, Kuzey Kıbrıs’ta arzu ettiğiniz emlakları görebilmeniz için gerekli olanları yapacağız. Nokta Emlak ve inşaat aracılığıyla mülkünüzü satın aldığınız zaman, denetleme ziyareti depozitonuzdan düşülecektir.
Evet, Kuzey Kıbrıs’a Türkiye ve Ingiltere’den direk uçuşlar bulunmaktadır.