^9E158149EBE971481AED7F5D7BF69DBF2DE4687D1895E6809D^pimgpsh_fullsize_distr

PAZARLAMA

Satılık , Kiralık, Kat Karşılığı tüm Gayrimenkullerinizde,  NOKTA Emlak ve Inşaat  ve Acenteleri tarafından Profesyonel Hizmet verilmektedir.

Gayrimenkulleriniz için;

 • Pazarlanacak Gayrimenkulün fiyat değerlendirmesi,
 • İnternet üzerinde ki Emlak Bilgi Bankamıza Portföyün girilmesi ,
 • Pazarlama sözleşmesi yapılan mülklerin afişleme çalışması ,
 • Satılık ve / veya Kiralık Arayan Müşterilere servis verilmesi ,
 • Pazarlama şartlarına uyan Müşteriler ile Kaparo sözleşmesi yapılması,
 • Kiralamalarda Kontrat ve Eklerinin düzenlenmesi ,
 • Satışlarda Tapu işlemlerinin neticelendirilmesi.

NOKTA  Emlak ve İnşaat Konusunda Uzman Kadroları tarafından gerçekleştirilmektedir.

İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Şahıs veya Şirketlerde Gayrimenkul Portföyü arttıkça, beraberinde pek çok sorunlar da oluşmaktadır.

Bunların en önemlisi, Belediye İlişkileri, İmar Gelişimleri ve mevcut Emlak Portföyüne yansımaları, Kiracılar ile ilişkiler, işlemlerin Mali yönlerindeki gelişmelerin takibi olmaktadır.

^596153B853218786B16F05141E85AC05DE9DD7210D9AEA7859^pimgpsh_fullsize_distr

Bunlara ilişkin olarak ;

 • Tüm Portföyün Yönetime ilişkin , yönlendirici Müşavirlik Raporlarının düzenli ve sürekli olarak hazırlanması ,
 •  Kiracıların Kira ödemelerinin düzenli takibi ,
 •  Belediye İmar gelişmelerinin takibi,
 •  Emlak Beyannamelerinin verilmesi ,
 •  Kiralama ve Satışlardan doğan Vergileme konularında  Müşavirlik Hizmetleri

NOKTA Emlak ve Insaat bünyesindeki Uzman Kadrolarımız tarafından verilmektedir.

 

HUKUK HİZMETLERİ

Gayrimenkul Sektöründe, Şahıs ve Resmi Kurumlarla olan ilişkilerde kimi zaman da Hukuki Sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Bu sorunların çözümünde, konulara hakimiyet, uzmanlık ve tecrübe çok büyük önem taşımaktadır.

Sektörde sıklıkla ihtiyaç duyulan ;

 • Kira Kontratları , Sözleşme , Protokol ve Taahhütnamelerin hazırlanması ,
 • Kiracılar ile ilişkilerin takibi , gereğinde ihtar ve Davaların takibi ,
 • Mahalli idarelerle ilgili mevzuatların , gereğinde Davaların takibi ,
 • Gayrimenkul Portföyü kapsamındaki Hukuki ve Ticari Davaların takibi
 • Gayrimenkul Portföyüne yönelik Hukuk Müşavirliği hizmeti ve raporlarının hazırlanması

NOKTA Emlak ve Inşaat bünyesindeki Uzman Kadrolarımız tarafından verilmektedir.

 

ÖZEL PROJELER BÖLÜMÜ100_6532

NOKTA Group of Companies  Özel Projeler bölümü, nitelik ve büyüklükleri nedeniyle özellik arzeden, Konut, İşyeri ve Arsa projeleri pazarlaması için oluşturulmuştur.

Pazarlaması özel bir bilgi birikimi ve organizasyon gerektiren, büyük ölçekli Konut Projeleri, Plazalar, Alışveriş Merkezleri gibi yapıların pazarlamasında Özel Projeler Bölümü, Acenteleriz ile müşterek çalışır.

Ayrıca Özel Projeler Bölümü, Kendi organize ettiği projelerin yerel pazarlaması için, Proje bölgesindeki Acentelerini görevlendirir.Böylece, Özellik taşıyan bu Projeler, Özel Projeler Bölüm Uzmanlığı NOKTA Group of Companies  Organizasyonu ve Acentelerimizin işbirliğiyle, En kısa zamanda, en iyi şekilde pazarlanır.

EKSPERTİZ : Her türlü Kiralık ve Satılık Gayrimenkul Pazarlaması öncesinde Ekspertiz yapılması gereklidir. Fiyatların gerçekçiliği , Hukuki ve Teknik yönden sorunsuzluğu görülmeden pazarlama aşamasına geçilemez. Tüm Ekspertizler , istenirse yazılı olarak rapor edilir. Ekspertiz Raporlarının Yazılı istenmesi halinde, Ücret karşılığı raporlar hazırlanarak Mal Sahibine sunulur.

PAZARLAMA : Ekspertiz sonucunda Hukuki ve Teknik açıdan problemsiz olan gayrimenkullerde , Mal Sahibi ile , Satılık ve / veya Kiralık fiyatlarında mutabık kalındığı takdirde ” Süreli tam yetkili pazarlama sözleşmesi ” yapılır. Bu yetkiye istinaden fiili pazarlama çalışması , Acentelerimiz tarafından başlatılır.

İDARİ VE MALİ HİZMETLER : Hizmetlerimiz arasından , Mal Sahibinin istediği konu başlıkları netleştirilerek , tüm detayları içeren “Müşavirlik Sözleşmesi” yapılır. Bu sözleşme çerçevesinde çalışma yapılır.

HUKUK HİZMETLERİ : Mal Sahibinin istediği konu başlıkları netleştirilerek , tüm detayları içeren “Müşavirlik Sözleşmesi” yapılır. Belirlenen yetkiler için Avukatlarımıza , Mal Sahibi tarafından vekalet verilir. Bu sözleşme ve vekalet çerçevesinde çalışma yapılır.

ÖZEL PROJELER BÖLÜMÜ : Pazarlaması özel bir bilgi birikimi ve organizasyon gerektiren, büyük ölçekli Konut Projeleri, Plazalar, Alışveriş Merkezleri gibi yapıların pazarlamasında Özel Projeler Bölümü, Proje Sahibi ile Ön Protokol yaptıktan sonra, tam detaylı “Fizibilite ve Müşavirlik Raporu ” hazırlar. Ücret karşılığı hazırlanan bu rapor sonrasında, Proje içeriği ve Pazarlama ana hatlarında anlaşıldığı takdirde, “Tek Yetkili Pazarlama Sözleşmesi” imzalanarak, Pazarlama Çalışması başlatılır.

100_6539

Emlak Danışmanlığı , yukarıda belirtilen 5 ana başlığın içindeki tüm unsurların organize edilmesi veya bir kaçı üzerinde anlaşılması, her konu ile ilgili Yetkililerin görüş ve önerilerinin derlenmesi , portföy yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususları da inceleyerek düzenli rapor edilmesiyle Mal Sahibinin onayına sunulmasını içerir.

Yukarıda belirtilen tüm konuların Mali yönü , Tarafların hak ve yükümlülükleri , Mal Sahibinin talepleri doğrultusunda ayrı ayrı görüşülür , ilgili Hizmet ve Müşavirlik Sözleşmelerinde hangi konularda çalışılacağı belirtilir , taraflarca onaylanarak çalışma başlatılır.